Aanmelden

Aanmelden

Wanneer je je wilt aanmelden of wilt overleggen over een mogelijke aanmelding, kun je een bericht achter laten via het telefoonnummer 06-11409170. Spreek duidelijk je naam en telefoonnummer in en kort waarvoor je belt, dan bel ik je zo spoedig mogelijk terug. Aanmelden mag vanuit nieuwe wet- en regelgeving sinds 1-7-2020 niet meer via e-mail.

In een eerste telefonisch contact bespreken we je klachten en hulpvraag en onderzoeken we of ik de meest passende zorg kan bieden. Ook bekijken we kort het financiële plaatje zodat je weet waar je aan toe bent. Als we besluiten verder te gaan, plannen we een intakegesprek en gaan we de intakefase in. Ik open een dossier voor je en middels een cliëntportaal kunnen we beveiligd communiceren. Om voor vergoede zorg in aanmerking te komen heb je een verwijzing nodig van je huisarts vóór we het intakegesprek aangaan. Zie voor meer informatie het kopje ‘kosten’. De verwijsbrief moet bij de eerste afspraak via het cliëntportaal zijn ge-upload.

Afhankelijk van je hulpvraag schat ik in hoe omvangrijk de intakefase moet zijn. Zo kan het nodig zijn om uitgebreid bij je klachten, je levensgeschiedenis en je persoonlijkheid stil te staan. Dan maak ik aanvullend gebruik van vragenlijsten die ik via een digitale link naar je verstuur in een beveiligde online omgeving. Het kan ook zinvol zijn om, met jouw toestemming, informatie op te vragen bij eerdere behandelaars. Soms is de hulpvraag minder omvangrijk en volstaat één intakegesprek.

Na de intake volgt een adviesgesprek, waarin ik de (eventuele) diagnose bespreek en we gezamenlijk een behandelplan opstellen t.a.v. doelen, frequentie van het contact en evaluatie. De huisarts wordt schriftelijk over de start van de behandeling geïnformeerd, tenzij je aangeeft dit niet te willen.  

Mocht we na de intake besluiten om niet verder te gaan met een behandeling dan breng ik de kosten van een kortdurend diagnostisch traject in rekening (reken op circa 228 euro voor een ‘onvolledig behandeltraject). Afhankelijk van je verzekering wordt dit deels vergoed.

Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling. De praktijk werkt niet met een wachtlijst. Als ik geen plek heb voor intake en behandeling dan geldt een aanmeldstop.

Ik werk intensief samen met Marina Marinkovic (www.jouwpsychotherapeut.nl) en Suzanne Stok (www.escutar.nl) beiden psychotherapeut en werkzaam op dezelfde locatie. Tijdens vakanties (of onverhoopte langere afwezigheid) worden er, indien nodig, afspraken met hen gemaakt over waarneming van de behandeling.

Bij klachten over mij of mijn behandeling kun je terecht bij de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, zie www.lvvp.nl