Aanmelden

Aanmelden

Wanneer je je wilt aanmelden of wilt overleggen over een mogelijke aanmelding, kun je een bericht achter laten via het telefoonnummer 06-11409170. Spreek duidelijk je naam en telefoonnummer in, dan bel ik je zo spoedig mogelijk terug. Aanmelden mag vanuit nieuwe wet- en regelgeving sinds 1-7-2020 niet meer via e-mail.

Wanneer je je hebt aangemeld word je in principe binnen twee weken gezien voor een kennismakingsgesprek. Dit eerste gesprek is een kennismaking met zowel de problematiek waarvoor je komt als met elkaar. Doel van het gesprek is om vast te stellen of er voldoende basis is om een samenwerkingsverband aan te gaan. Als tijdens dit eerste gesprek blijkt dat je bij mij niet op de goede plek bent, of je besluit zelf niet verder te gaan, breng ik niets in rekening. 

Komen we tot een overeenkomst, dan volgt een intake. Afhankelijk van je hulpvraag schat ik in hoe omvangrijk de intakefase moet zijn. Zo kan het nodig zijn om uitgebreid bij je klachten, je levensgeschiedenis en je persoonlijkheid stil te staan. Dan maak ik aanvullend gebruik van vragenlijsten die ik via een digitale link naar je verstuur in een beveiligde online omgeving. Het kan ook zinvol zijn om, met jouw toestemming, informatie op te vragen bij eerdere behandelaars. Soms is de hulpvraag minder omvangrijk en volstaat één intakegesprek.

Om voor vergoede zorg in aanmerking te komen heb je een verwijzing nodig van je huisarts vóór we het intakegesprek aangaan. Zie voor meer informatie het kopje ‘kosten’.

Na de intake volgt een adviesgesprek, waarin ik de (eventuele) diagnose bespreek en we gezamenlijk een behandelplan opstellen t.a.v. doelen, frequentie van het contact en evaluatie. De huisarts wordt schriftelijk over de diagnose en de behandeling geïnformeerd, tenzij je aangeeft dit niet te willen.  

Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling. De praktijk werkt niet met een wachtlijst. Als ik geen plek heb voor intake en behandeling dan geldt een aanmeldstop.

Ik werk intensief samen met Marina Marinkovic (www.jouwpsychotherapeut.nl) en Suzanne Stok (www.escutar.nl) beiden psychotherapeut en werkzaam op dezelfde locatie. Tijdens vakanties (of onverhoopte langere afwezigheid) worden er, indien nodig, afspraken met hen gemaakt over waarneming van de behandeling.