Betaling en Vergoeding

Betaling en Vergoeding

Samengevat:

  • Ik ben een niet gecontracteerde zorgaanbieder.
  • Ik adviseer een restitutiepolis af te sluiten. Hiermee kun je zelf kiezen naar welke zorgverlener je gaat en krijg je maximale vergoeding van het marktconforme tarief van een verzekeraar. De premie van een restitutiepolis is een aantal euro duurder per maand dan een naturapolis.
  • Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg is een verwijzing van een huisarts of specialist nodig.
  • Overleg met je zorgverzekeraar welk percentage van de behandeling zij precies vergoeden. Het kan namelijk gaan om een percentage van het tarief dat de Nederlands Zorgautoriteit (NZa) heeft vastgesteld voor de geboden zorg of een door de zorgverzekering zelf vastgesteld marktconform tarief. Vraag deze gegevens schriftelijk aan.
  • Ik ga met jou als client een behandelingsovereenkomst aan. Daarmee ga je met mij een betalingsverplichting aan om de genoten zorg te betalen.
  • Je krijgt van mij een rekening voor de genoten zorg. Deze factuur kun je vervolgens indienen bij je zorgverzekeraar. Zij zullen, in de meeste gevallen, de vergoeding waar je recht op hebt binnen twee weken aan je vergoeden.
  • Als je eigen risico (in 2021 €385,-) nog niet is verrekend met andere medische kosten/verkregen zorg, zal dit bedrag door je zorgverzekeraar in mindering worden gebracht op je vergoedingen.
  • Je bent zelf verantwoordelijk om mij op tijd te betalen en je factuur bij je zorgverzekeraar in te dienen. Dit kan ik niet voor je doen.
  • Wanneer we na een intakefase besluiten om niet verder te gaan met een behandeling breng ik de kosten van een ‘onvolledig behandeltraject’ à €228,04 in rekening.
  • Per 31.12.2021 zullen alle lopende behandelingen worden afgesloten. Per 1.1.2022 zal via het nieuwe prestatiebekostigingsmodel gefactureerd worden. Dit betekent dat je per maand een factuur krijgt, in plaats van aan het einde van de behandeling.